Kuva minusta, Johannasta

Hei,

Olen Johanna Kinnari (s.1980), Helsingissä asuva valokuvaaja ja digitaalisten palveluiden suunnittelija.

Verkkopalveluiden suunnittelua lähestyn kokonaisvaltaisesti, käyttäjäystävällisistä lähtökohdista. Työnkuvaani voisi kuvata myös käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluksi eli UI/UX-suunnitteluksi.

Valokuvaajana teen yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Asiakkaitani ovat media-alan yritykset, viestintätoimistot sekä muut sellaiset yritykset, joille visuaalinen ilme ja viestintä ovat tärkeitä.

UX/UI

Käyttämäni suunnittelumenetelmät sopivat niin ideatasolla kuin käytössä olevien palveluiden kehittämiseen. Työskentelyni painottuu käyttäjätutkimuksen, palveluluonnosten, konseptien, informaatioarkkitehtuurin ja sisältösuunnittelun tekemiseen. Kokemusta on lisäksi interaktiosuunnittelusta, rautalankojen ja prototyyppien tekemisestä sekä käyttäjätestauksesta. Käyttäjätutkimuksen metodeina käytän palvelumuotoilun ja sovelletusti laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

 

Interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelua ja tuottamista opiskelin Metropolia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän linjalla (nyk. digitaalinen muotoilu) vuosina 2016-2020.

Abstract Hexagon

Valokuvaus

Työkokemusta valokuvaajana on 16 vuotta, niistä reilut viisi vuotta toimin päätoimisesti lehtikuvaajana A-lehtien kuvatoimituksessa. Nykyään työskentelen vuonna 2011 perustamani yrityksen kautta. Olen kuvannut aiheita laidasta laitaan, kokemusta on esimerkiksi henkilökuvauksesta, sisustuskuvauksesta ja tuotekuvauksesta.

Valokuvaustuotannon hallinta kokonaisuutena on keskeistä asiakaslähtöisessä valokuvaamisessa. Erilaisten aiheiden kuvaaminen muuntaa työn painopistettä. Henkilökuvauksessa korostuu kuvattavan kuunteleminen ja kuvaustilanteen tekeminen sellaiseksi, että sekä kuvaajalla että kuvattavalla on parhaat mahdollisuudet onnistua.

Sisustuskuvauksessa hyvä yhteistyö on tärkeää, kun valokuvalla tuodaan sisustustoimittajan idea ja stailaus parhaalla mahdollisella tavalla esiin, sekä noudattaen kunkin julkaisun omia, graafisia reunaehtoja. Yrityksille tehtävissä brändikuvauksissa keskeistä on ymmärtää yrityksen luonne kohderyhmineen ja arvoineen. Yrityksen uniikki luonne tulisi ilmetä jo kuvaviestinnässä.

Pink Gradient