Suunnittelua

ja käytännön

tekemistä

MUOTOILIJA

digitaalisille palveluille

Hei, olen Johanna Kinnari, Helsingissä asuva 39-vuotias valokuvaaja ja tuore digitaalinen muotoilija.

Puhuessani digitaalisesta muotoilusta, viittaan kokonaisvaltaiseen ja käyttäjäystävällisistä lähtökohdista lähtevään suunnittelu- ja kehitystyöhön. Työnkuvaani voisi kuvailla myös käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluksi. Käyttämäni suunnittelumenetelmät sopivat niin ideatasolla olevien kuin jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseen.

Työskentelyni painottuu käyttäjätutkimuksen, palveluluonnosten, konseptien ja sisältösuunnittelun tekemiseen.

Tarkkarajainen erittely on vaikeaa, koska eri työvaiheet hyödyttävät toisiaan. Käyttäjätutkimuksen metodeina käytän palvelumuotoilun ja sovelletusti laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

 

Tekemäni palveluluonnokset nojaavat käyttäjätutkimuksen aineistoon. Suunnitellusta käyttöliittymästä rakennetaan rautalankamalleja interaktiosuunnittelun ja käyttäjätestauksen tarpeisiin. Tässä vaiheessa käyttöliittymän informaatioarkkitehtuuri alkaa saada muotoaan.

 

Interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelua ja tuottamista opiskelin Metropolia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän linjalla vuosina 2016-2020. Opintokokonaisuuden laajuus oli 240 opintopistettä.

VALOKUVAAJA

Valokuvaajana teen yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Asiakkaitani ovat media-alan yritykset, viestintätoimistot sekä muut sellaiset yritykset, joille visuaalinen ilme ja viestintä ovat tärkeitä.

Työkokemusta valokuvaajana on 15 vuotta, niistä reilut viisi vuotta toimin päätoimisesti lehtikuvaajana A-lehtien kuvatoimituksessa. Nykyään työskentelen vuonna 2011 perustamani yrityksen kautta. Olen kuvannut aiheita laidasta laitaan, kokemusta on esimerkiksi henkilökuvauksesta, sisustuskuvauksesta ja tuotekuvauksesta.

Valokuvatuontanto kokonaisuutena – asiakaskohtaamiset, kuvasuunnittelu, yhteistyö – ovat keskeisiä asiakaslähtöiseen valokuvaamiseen liittyviä taitoja. Erilaisten aiheiden kuvaaminen muuntaa työn painopistettä. Henkilökuvauksessa korostuu kuvattavan kuunteleminen ja kuvaustilanteen tekeminen sellaiseksi, että sekä kuvaajalla että kuvattavalla on parhaat mahdollisuudet onnistua.

Sisustuskuvauksessa hyvä yhteistyö on tärkeää, kun valokuvalla tuodaan sisustustoimittajan idea ja stailaus parhaalla mahdollisella tavalla esiin, sekä noudattaen kunkin julkaisun omia, graafisia reunaehtoja. Yrityksille tehtävissä brändikuvauksissa keskeistä on ymmärtää yrityksen luonne kohderyhmineen ja arvoineen. Yrityksen uniikki, yksilöllisen luonteen tulee ilmetä jo kuvaviestinnässä.

OTA

YHTEYTTÄ

Johanna Kinnari

Helsinki

info@johannakinnari.com

045 882 2822

JOHANNA KINNARI

HELSINKI, Finland

info@johannakinnari.com

045 882 2822

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon