UXD/UID

Hei! Olen Johanna Kinnari, Helsingissä asuva 40-vuotias valokuvaaja ja digitaalisten verkkopalveluiden muotoilija.

Puhuessani digitaalisesta muotoilusta, viittaan kokonaisvaltaiseen ja käyttäjäystävällisistä lähtökohdista lähtevään suunnittelu- ja kehitystyöhön. Työnkuvaani voisi kuvata myös käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluksi eli UI/UX-suunnitteluksi. Käyttämäni suunnittelumenetelmät sopivat niin ideatasolla olevien kuin olemassa olevien palveluiden kehittämiseen.

Työskentelyni painottuu käyttäjätutkimuksen, palveluluonnosten, konseptien, informaatioarkkitehtuurin ja sisältösuunnittelun tekemiseen. Kokemusta on lisäksi interaktiosuunnittelusta, rautalankojen ja prototyyppien tekemisestä sekä käyttäjätestauksesta. Käyttäjätutkimuksen metodeina käytän palvelumuotoilun ja sovelletusti laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

 

Interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelua ja tuottamista opiskelin Metropolia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän linjalla (nyk. digitaalinen muotoilu) vuosina 2016-2020. Opintokokonaisuuden laajuus oli 240 opintopistettä.

VALOKUVAAJA

Valokuvaajana teen yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Asiakkaitani ovat media-alan yritykset, viestintätoimistot sekä muut sellaiset yritykset, joille visuaalinen ilme ja viestintä ovat tärkeitä.

Työkokemusta valokuvaajana on 15 vuotta, niistä reilut viisi vuotta toimin päätoimisesti lehtikuvaajana A-lehtien kuvatoimituksessa. Nykyään työskentelen vuonna 2011 perustamani yrityksen kautta. Olen kuvannut aiheita laidasta laitaan, kokemusta on esimerkiksi henkilökuvauksesta, sisustuskuvauksesta ja tuotekuvauksesta.

Valokuvaustuotannon hallinta kokonaisuutena on keskeistä asiakaslähtöisessä valokuvaamisessa. Erilaisten aiheiden kuvaaminen muuntaa työn painopistettä. Henkilökuvauksessa korostuu kuvattavan kuunteleminen ja kuvaustilanteen tekeminen sellaiseksi, että sekä kuvaajalla että kuvattavalla on parhaat mahdollisuudet onnistua.

Sisustuskuvauksessa hyvä yhteistyö on tärkeää, kun valokuvalla tuodaan sisustustoimittajan idea ja stailaus parhaalla mahdollisella tavalla esiin, sekä noudattaen kunkin julkaisun omia, graafisia reunaehtoja. Yrityksille tehtävissä brändikuvauksissa keskeistä on ymmärtää yrityksen luonne kohderyhmineen ja arvoineen. Yrityksen uniikki, yksilöllisen luonteen tulee ilmetä jo kuvaviestinnässä.

Ota

yhteyttä!

Johanna Kinnari

info@johannakinnari.com

045 882 2822