Kuva minusta, Johannasta

Hei,

Olen Johanna Kinnari, Helsingissä asuva digitaalisten palveluiden suunnittelija.

Verkkopalveluiden suunnittelua lähestyn kokonaisvaltaisesti, käyttäjäystävällisistä lähtökohdista. Työnkuvaani voisi kuvata myös käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluksi eli UI/UX-suunnitteluksi.

UX/UI

Käyttämäni suunnittelumenetelmät sopivat niin ideatasolla kuin käytössä olevien palveluiden kehittämiseen. Työskentelyni painottuu käyttäjätutkimuksen, palveluluonnosten, konseptien, informaatioarkkitehtuurin ja sisältösuunnittelun tekemiseen. Kokemusta on lisäksi interaktiosuunnittelusta, rautalankojen ja prototyyppien tekemisestä sekä käyttäjätestauksesta. Käyttäjätutkimuksen metodeina käytän palvelumuotoilun ja sovelletusti laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

 

Interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelua ja tuottamista opiskelin Metropolia-ammattikorkeakoulussa vuosina 2016-2020.

Abstract Hexagon