Henkilö katsoo maisemaa: veneitä kiinnitettynä laituriin ja vaaleita kumpupilviä

Ystävä
digitaalisen
palvelun
käyttäjälle

Verkon hakukoneet, sosiaalisen median alustat sekä muut digitaaliset työkalut ovat helpottaneet tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Valittavana on useita palveluntarjoajia, niin Suomesta kuin muualta maailmalta.

 

Siksi ei ole yhdentekevää, millaisen palvelukokemuksen verkkopalvelu tai muu käyttöliittymä tarjoaa käyttäjälleen. Liikatarjonnan äärellä kun laatu ja käyttökokemus korostuvat.

Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttäjillä on erilaisia tarpeita, taitoja ja toiveita. Ihmisten erilaisuuden huomioiva suunnittelu tähtää käyttäjäystävällisyyteen.

 

Kun jo suunnittelussa lähdetään rakentamaan yksittäisten osien sijaan kokonaisuutta käyttäjäystävällisellä lähestymistavalla, niin silloin on mahdollista tuottaa mahdollisimman ehyitä kokonaisuuksia kaikenlaisille käyttäjille. Sinullekin.

Keinovalojen valaisema kaupunki kesäyössä.

Muotoillen

Interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelua ja tuottamista

Teen suunnittelu- ja kehitystyötä niin uusille kuin kehittämistä kaipaaville digitaalisille palveluille. Kehityskohde voi olla esimerkiksi verkkokauppa tai laajempi palvelukokonaisuus. Työvaiheita ovat esimerkiksi käyttäjien tarpeiden tunnistaminen, informatioarkkitehtuurin rakentaminen, interaktiosuunnittelu ja testaus. Lisäksi hallitsen sosiaalisen median viestintään liittyviä taitoja.

Osaamiseni pohjautuu Metropolia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän (nyk. digitaalinen muotoilu) opintoihin. Metropolian nelivuotisissa opinnoissa keskityttiin muotoiluajattelun periaatteisiin sekä tutkivaa ja kokeilevaa otetta korostavan palvelusuunnitteluprosessiin vaiheiden hallitsemiseen.