Ystävä

digitaalisen

palvelun

käyttäjälle

Digitaalinen muotoilija

Teen suunnittelu- ja kehitystyötä niin uusille kuin kehittämistä kaipaaville digitaalisille palveluille. Kehityskohde voi olla esimerkiksi verkkokauppa tai laajempi palvelukokonaisuus.

 

Lähestymistapani on kokonaisvaltainen ja käyttäjäystävällinen. Tavoitteenani on tuottaa mahdollisimman ehyitä ja helppokäyttöisiä palvelukokonaisuuksia kaikenlaisille käyttäjille.

 

Työvaiheita ovat käyttäjätutkimus, palveluluonnoksien ideointi ja kehitys, konseptointi sekä sisältösuunnittelu.

 • Muotoilu

  Muotoiluajattelu

  Saavutettavuus

  Käyttöliittymän äänensävyt

 • UX

  Käyttökokemussuunnittelu

  Palvelumuotoilu, suunnittelusprintti

  Laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmät

  • Haastattelut, työpajat, verkkokyselyt

  • Aineistolähtöisesti toteutettu sisällönanalyysi

  • Aineistolähtöisesti toteutettu diskurssianalyysi (retorinen analyysi)

 • UI

  Interaktiosuunnittelu

  Käyttöliittymäsuunnittelu

  Rautalangat (XD, protot)

  Käyttäjätestaus

 • <HTLM> CSS

  Selainpuolen teknologia

  Verkkoteknologian peruskäsitteet (HTML, CSS)

  Tietokannat (SQL)

  Ohjelmointikielet (PHP, JavaScript) ja -paradigmat

IA

Informatioarkkitehtuuri

Tiedon visualisointi

Sisältösuunnittelu

SOSIAALINEN MEDIA

Käyttäjätutkimus

Konseptointi

Opinnäytetyö: Mediaseurannassa kauneusbrändien Facebook-julkaisut

JOHANNA KINNARI

HELSINKI, Finland

info@johannakinnari.com

045 882 2822

 • LinkedIn Social Icon